Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Posts Tagged ‘uoversættelig

Al-Fatiha Læsestile

with one comment

Koranen. Kufi kalligrafi af ældre korantekst. Teksten er ikke vokaliseret, dog er prikkerne tilføjet senere.

Koranen. Kufi kalligrafi af ældre korantekst. Teksten er ikke vokaliseret, dog er prikkerne tilføjet senere.

De fleste koranoversætter indleder med frasen ‘Koranen som den uoversættelig tekst’. Dette sker i lang de fleste tilfælde, uden at give et indblik i hvorfor dette er gældende. I høj grad skyldes denne uoversættelighed, måden hvorpå det arabisk sprog er bygget op. For at give et helt praktisk indblik i dette, samt at stille yderligere materiale til rådighed for de interesseret har jeg her prøvet at skitsere alle læsestile der findes for Åbningssuraen, al-Fatiha. Læs resten af dette indlæg »

Reklamer

Written by I. M. Kashani

februar 10, 2012 at 11:53 pm