Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Posts Tagged ‘uafbrudte transmission

Læsestile

leave a comment »

Koranen. Teksten er farvet bestemte steder, for at bistå læseren i at recitere skriftet korrekt i henhold til læsestilen.

Koranen. Teksten er farvet bestemte steder, for at bistå læseren i at recitere skriftet korrekt i henhold til læsestilen.

Blandt muslimer er der forskellige holdninger til de syv velkendte læsestile af Koranen. En række sunni lærde holder det synspunkt at at alle syv læsestile er blevet berettet til os igennem uafbrudte transmissioner (tawātur) fra profeten Muhammad (). Al-Subkī vedligeholder ti læsestile igennem uafbrudte tranmissioner fra profeten Muhammad () — dette er oftest det mest kendte synspunkt. En række sunni lærde har endda hævdet at enhver der ikke anser de syv velkendte læsestile af Koranen som værende af udafbrudt transmission har udført en handling af vantro. Denne radikale holdning tilskrives bl.a. muftien af Andalusien, Abū Sa’īd Faraj ibn Lubb.

Blandt shiiter er det alment kendt at disse læsestile ikke er blevet berettet igennem uafbrudte transmissioner fra profeten Muhammad () — nogle af disse læsestile er baseret på selvstændigt ræsonnement (ijtihād) af læsningen og andre igennem enkelt beretninger (khabar al-wāhid). Denne holdning er også blevet adopteret af en gruppe sunni lærde; som der også er størst belæg for at være den mest korrekte holdning. Læs resten af dette indlæg »

Reklamer

Written by I. M. Kashani

oktober 8, 2011 at 12:00 pm