Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Posts Tagged ‘al-hamd

Al-Fatiha 1-7

leave a comment »

Al-Fatiha

Al-Fatiha, Åbningssuraen i Kufi skriftstilen.

1. I Allahs navn, den Nådige, den Barmhjertige.
2. Al lovprisning tilkommer Allah, alverdens Herre
3. den Nådige, den Barmhjertige,
4. Dommedagens Hersker.
5. Dig [alene] tilbeder vi, og Dig [alene] anråber vi om hjælp.
6. Led os ad den lige vej —
7. vejen, der følges af dem, Du har velsignet, ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne.

Al-Fatiha betegner Åbningen eller Åbningssuraen, også kendt som al-Hamd, betegner [Herrens] Lovprisning. Suraen er af mekkansk periode, og dens vers er syv. Der er enighed om antallet af vers, men en forskellighed i opdelingen af disse. Læs resten af dette indlæg »

Reklamer

Written by I. M. Kashani

oktober 8, 2009 at 5:11 pm