Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Posts Tagged ‘al-fatiha

Al-Fatiha Læsestile

with one comment

Koranen. Kufi kalligrafi af ældre korantekst. Teksten er ikke vokaliseret, dog er prikkerne tilføjet senere.

Koranen. Kufi kalligrafi af ældre korantekst. Teksten er ikke vokaliseret, dog er prikkerne tilføjet senere.

De fleste koranoversætter indleder med frasen ‘Koranen som den uoversættelig tekst’. Dette sker i lang de fleste tilfælde, uden at give et indblik i hvorfor dette er gældende. I høj grad skyldes denne uoversættelighed, måden hvorpå det arabisk sprog er bygget op. For at give et helt praktisk indblik i dette, samt at stille yderligere materiale til rådighed for de interesseret har jeg her prøvet at skitsere alle læsestile der findes for Åbningssuraen, al-Fatiha. Læs resten af dette indlæg »

Reklamer

Written by I. M. Kashani

februar 10, 2012 at 11:53 pm

Al-Fatiha 1-7

leave a comment »

Al-Fatiha

Al-Fatiha, Åbningssuraen i Kufi skriftstilen.

1. I Allahs navn, den Nådige, den Barmhjertige.
2. Al lovprisning tilkommer Allah, alverdens Herre
3. den Nådige, den Barmhjertige,
4. Dommedagens Hersker.
5. Dig [alene] tilbeder vi, og Dig [alene] anråber vi om hjælp.
6. Led os ad den lige vej —
7. vejen, der følges af dem, Du har velsignet, ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne.

Al-Fatiha betegner Åbningen eller Åbningssuraen, også kendt som al-Hamd, betegner [Herrens] Lovprisning. Suraen er af mekkansk periode, og dens vers er syv. Der er enighed om antallet af vers, men en forskellighed i opdelingen af disse. Læs resten af dette indlæg »

Written by I. M. Kashani

oktober 8, 2009 at 5:11 pm