Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Om denne weblog

I Guds navn, den Nådige, den Barmhjertige.

Lovet være Gud, som sendte Skriften ned til sin tjener [Muhammad] uden at lægge nogen skævhed deri, men som noget retlinet, for at advare om en mægtig vælde, der udgår fra Ham, og for at bringe de troende, der gør gode gerninger, det gode budskab, at de vil få en smuk løn; de skal blive dér til evig tid [K. 18:1-3]. Et skrift, hvis tegn er entydige og derpå nøjagtigt fremlagt, fra én, der er vis og kyndig [K. 11:1]. Hvori bedraget ikke trænger ind, hverken forfra eller bagfra, nedsendt fra en, der er vis og prisværdig [K. 41:42]. Dette er Skriften; om den hersker der ingen tvivl – en retledning for de gudfrygtige [K. 2:2]. Den hellige ånd har sendt det ned fra din Herre med sandheden for at styrke dem, der tror, og som en retledning og et godt budskab til dem, der overgiver sig til Gud [K. 16:102]. Det er ikke fortællinger, der er opfundet, men en bekræftelse af det, der forelå tidligere, en nøjagtig fremlæggelse af alting, retledning og barmhjertighed til folk, der tror [K. 12:111]. Det er en påmindelse til dig og dine folk. I vil blive draget til ansvar [K. 43:44].

Guds nåde og fred være over profeten,

Han er den, der sendte sin udsending med retledningen og den sande religion for at lade den sejre over al anden religion, selvom de, der sætter andre ved Guds side, hader det [K. 9:33]. De, der følger Udsendingen, Profeten af sit folk, som de finder beskrevet hos sig selv i Toraen og Evangeliet; han påbyder dem det rette og forbyder dem det forkastelige. Han tillader dem de gode ting og forbyder dem de skadelige ting [K. 7:157].

Og Guds nåde og fred være over profetens familie, de fortræffelige og udvalgte,

De, der tror på ham [Muhammad], der støtter og hjælper ham og følger det lys [Koranen], der blev sendt ned med ham [K. 7:157]. De, der tror på Gud og Hans udsendinge, er de sandfærdige og vidnerne [til åbenbaringen] hos deres Herre. De vil få deres løn og deres lys [K. 57:19]. Gud har behag i dem, og de har behag i Ham. De er Guds tilhængere. Guds tilhængere, dem vil det gå godt [K. 58:22].

Om bloggen

Koranen er det hellige skrift som danner rammer for religionen Islam. Det er skriftet der forener alle muslimer, uafhængig af forskelle, race og kultur. Muslimer anser skriftet som værende gældende for alle skabninger, dette gælder både troende som ikke-troende på lige fod. Med dets 114 sura (kapitler) dækker den ligefra religiøse emner til socio-politiske og samfundsmæssige affære. Kapitlerne er ikke arrangeret i kronologisk rækkefølge, men i henhold til længden. Den litteratur stil, anses blandt arabisktalende som værende noget mellem vers og poesi, noget helt unikt.

Siden åbenbaringen af Koranen, har muslimer stræbet på at fortolke de åbenlyse og skjule mening bag versene. Imellemtiden har ikke-muslimer oftest et unøjagtigt syn på indholdene af disse. Disse misforståelser cirkulere i høj grad her på nettet, hvor læseren støder på hele farvespektrum, alt afhængig af hvilken webside der besøges. Gennem Blogger Koranen, håber og prøver jeg at komme nogle af disse misforståelser til livs.

Fred være med den, der følger retledningen [K. 20:47]!

Reklamer

Written by I. M. Kashani

oktober 8, 2009 hos 9:26 pm

%d bloggers like this: