Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Al-Fatiha Læsestile

with one comment

Koranen. Kufi kalligrafi af ældre korantekst. Teksten er ikke vokaliseret, dog er prikkerne tilføjet senere.

Koranen. Kufi kalligrafi af ældre korantekst. Teksten er ikke vokaliseret, dog er prikkerne tilføjet senere.

De fleste koranoversætter indleder med frasen ‘Koranen som den uoversættelig tekst’. Dette sker i lang de fleste tilfælde, uden at give et indblik i hvorfor dette er gældende. I høj grad skyldes denne uoversættelighed, måden hvorpå det arabisk sprog er bygget op. For at give et helt praktisk indblik i dette, samt at stille yderligere materiale til rådighed for de interesseret har jeg her prøvet at skitsere alle læsestile der findes for Åbningssuraen, al-Fatiha. Suraen som består af sammenlagt syv vers er her først oversat til dansk, derefter er en translitteration præsenteret. Efterfølgende gennemgår jeg trinvis alle læsestile. I visse tilfælde har jeg også nævnt de der har berettet om læsestilen; bemærk dog at det altid er læsestilen af Hafs af Asim der er nævnt i punkt et.

Oversættelse

 1. I Allahs navn, den Nådige, den Barmhjertige
 2. Al lovprisning tilkommer Allah, alverdens Herre
 3. den Nådige, den Barmhjertige,
 4. Dommedagens Hersker.
 5. Dig [alene] tilbeder vi, og Dig [alene] anråber vi om hjælp.
 6. Led os ad den lige vej —
 7. vejen, der følges af dem, Du har velsignet, ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne.

Translitteration

 1. bismillāhir-raḥmānir-raḥīm
 2. al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
 3. ar raḥmānir-raḥīm
 4. māliki yawmid-dīn
 5. iyyāka na’budu wa iyyāka nasta’īn
 6. ihdināṣ-ṣirāṭal-mustaqīm
 7. ṣirāṭal-laḏīna an’amta ‘alayhim ġayril maġḍūbi ‘alayhim walāḍ ḍāllīn

Læsestile

Aya 1-2

 1. bismillāhir-raḥmānir-raḥīmil-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
 2. bismillāhir-raḥmānir-raḥīmal-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
 3. bismillāhir-raḥmānir-raḥīm al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

3. Umm Salama.

Aya 2

 1. al-ḥamdu lillāhi …
 2. al-ḥamdi lillāhi …
 3. al-ḥamda lillāhi …
 4. al-ḥamdu lullāhi …

2. Al-Hasan al-Basri, Zaied b. Ali, Al-Harith b. Usama b. Loai, Ibrahim b. Abi Abla, 3. Sufyan b. ‘Ayyna, Ruba b. Al-‘Ajaj, Harun Al-Atki, 4. Ibrahim b. Abi Abla

Aya 2

 1. … rabbil-‘ālamīn
 2. … rabbal-‘ālamīn
 3. … rabbul-‘ālamīn

2. Zaid b. Ali

Aya 3-4

 1. ar raḥmānir-raḥīmi māliki yawmid-dīn
 2. ar raḥmānir-raḥīm-māliki yawmid-dīn | (idgham kamil)

2. Abu ‘Amruh, Yaqub, Ibn Muhaysin, Al-Hasan, Al-Mutawa’i, Al-Yazidi, Al-Susi

Aya 3

 1. ar raḥmānir-raḥīmi
 2. ar raḥmānar-raḥīma
 3. ar raḥmānur-raḥīmu

2. Zaid b. Ali, Abu Al-Aliya b. Al-Samifa’, Isa b. ‘Amr, 3. Abu Razin Al-‘Akbali, Al-Rabi’ b. Khathim, Abu Umran Al-Juni

Aya 4

 1. māliki yawmid-dīn
 2. mālika yawmid-dīn
 3. māliku yawmid-dīn
 4. mālikun yawmad-dīn
 5. maliki yawmid-dīn
 6. malika yawmid-dīn
 7. malikan yawmid-dīn
 8. maliku yawmid-dīn
 9. malki yawmid-dīn
 10. malikī yawmid-dīn
 11. malīki yawmid-dīn
 12. milki yawmid-dīn
 13. malika yawmid-dīn
 14. malaka yawmad-dīn
 15. mal-lāki yawmid-dīn | Med dobbelt konsonant med tryk (tashdid)

5. Nafi’ b. Kathir, Abu ‘Amr, Ibn ‘Armir, Hamzah, Abu Darda, Ibn Abbas, Ibn ‘Amr, Marwan b. Al-Hakam, Mujahid, Yahya b. Wathab, Al-A’raj, Abu Ja’far, Shiba, Ibn Jurayh, Asim Al-Jahdari, Ibn Jundub, Ibn Muhaisin, Abu ‘Ubayd, Zaied, Al-Musawwar, 6. Anas b. Malik, Abu Haywar, Abu Noufal ‘Amr b. Muslim, 7. Ibn Abi ‘Asim, Al-Jaman, 8. Sa’d b. Abi Waqas, Ais’ha Muraq Al-‘Ajli, 9. Abu ‘Amru, Abu Hurayra, Asim Al-Jahdari, 10. Nafi’, Warsh

Aya 5

 1. iyyāka  …
 2. ayyāka  …
 3. hiyyāka  …
 4. hayyāka  …
 5. iyāka … | Uden dobbelt konsonant uden tryk (tashdid)
 1. na‘budu
 2. na‘bud …
 3. ni‘budu
 4. yu‘budu …
 1. … wa iyyāka …
 2. … wa iyāka … | Uden dobbelt konsonant uden tryk (tashdid)
 3. … wa-yyāka … | Bogstavet alif med hamza medtaget ikke
 4. … wa ayyāka …
 1. … nasta’īn
 2. … nista’īn
 3. … nasta’īnū

Aya 6

 1. ihdinā ..
 2. baṣṣirnā ..
 3. arshidnā ..
 1. … aṣ-ṣirāṭ …
 2. … a /ṣ-ṣ/irāṭ … | Bogstavet sad skal her udtales som en blanding af sad (ṣ) og zay (z)
 3. … az-zirāṭ …
 4. … as-sirāṭ … | Bemærk at det her er sin (s) og ikke sad (ṣ)
 1. … aṣ-ṣirāṭal-mustaqīm
 2. … ṣirāṭan mustaqīman | Bestemt ved hjælp af notation (ta’rif bil tanwīn)
 3. … ṣirāṭa mustaqīmin | Bestemt ved hjælp af notation (ta’rif bil tanwīn)

Aya 7

 1. irāṭal-laḏīna …
 2. sirāṭal-laḏīna …
 3. //irāṭal-laḏīna … | Bogstavet sad (ṣ) skal her udtales som en blanding af sad (ṣ) og zay (z)
 1. ṣirāṭa man …
 1. … an’amta ‘alayhim …
 2. … an’amta ‘alayhum …
 3. … an’amta ‘alayhumu
 4. … an’amta ‘alayhumū
 5. … an’amta ‘alayhimū
 6. … an’amta ‘alayhimu
 7. … an’amta ‘alayhimi
 8. … an’amta ‘alayhimī
 9. … an’amta ‘alayhumī
 1. … ġayril maġḍūbi …
 2. … ġayral maġḍūbi …

2. Ali b. Abi Talib, Ibn Kathir, Umar b. Al-Khattab, Ibn Masud, Abi b. Ka’b, Abdullah b. Zubayr.

 1. … walā …
 2. … wa ġayr …

2. Ali, Ubay og ‘Umar.

 1. … aḍ ḍāllīn
 2. … aḍ ḍa’llīn | Bogstavet hamza (‘) tilføjet

2. Ayub Al-Sakhtayani

***

For mere information om alle nedfældet læsestile af Koranen, se ‘Leksikon for læsestile af Koranen’ (mu’jam al-qira’at al-qur’aniyya) af Dr. Ahmad Mukhtar Umar og Dr. Abd. Al-‘Al Salim Makram. Dette er et monomental værk, på sammenlagt 8 bind og er godkendt af Al-Azhar universitetet i Kairo:

Reklamer

Written by I. M. Kashani

februar 10, 2012 hos 11:53 pm

En kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. jeg synes også godt at i kunne have andre surah med fx. surah ikhlas osv……

  saima

  februar 13, 2011 at 9:24 am


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: