Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Læsestile

leave a comment »

Koranen. Teksten er farvet bestemte steder, for at bistå læseren i at recitere skriftet korrekt i henhold til læsestilen.

Koranen. Teksten er farvet bestemte steder, for at bistå læseren i at recitere skriftet korrekt i henhold til læsestilen.

Blandt muslimer er der forskellige holdninger til de syv velkendte læsestile af Koranen. En række sunni lærde holder det synspunkt at at alle syv læsestile er blevet berettet til os igennem uafbrudte transmissioner (tawātur) fra profeten Muhammad (). Al-Subkī vedligeholder ti læsestile igennem uafbrudte tranmissioner fra profeten Muhammad () — dette er oftest det mest kendte synspunkt. En række sunni lærde har endda hævdet at enhver der ikke anser de syv velkendte læsestile af Koranen som værende af udafbrudt transmission har udført en handling af vantro. Denne radikale holdning tilskrives bl.a. muftien af Andalusien, Abū Sa’īd Faraj ibn Lubb.

Blandt shiiter er det alment kendt at disse læsestile ikke er blevet berettet igennem uafbrudte transmissioner fra profeten Muhammad () — nogle af disse læsestile er baseret på selvstændigt ræsonnement (ijtihād) af læsningen og andre igennem enkelt beretninger (khabar al-wāhid). Denne holdning er også blevet adopteret af en gruppe sunni lærde; som der også er størst belæg for at være den mest korrekte holdning. For at verificere dette, skal følgende to synspunkter bæres i sinde:

Muslimer af alle grupperinger og skoler er i enighed om at uforanderligheden af Koranen kan kun blive etableret på basis af uafbrudte transmission. En række sunni og shia lærde har deduceret dette ud fra det grundlag, at der foreligger tilstrækkelig begrundelse for at sikre uafbrudt transmission af Koranen, dette på belæg af at Koranen er grundstenen for den islamisk tro og det guddommelig mirakel af profeten Muhammad () som er accepteret af alle muslimer. Herfra kan udledes at enhver ting der har tilstrækkelig begrundelse for at blive transmitteret, er bundet til at blive transmitteret uforanderlig og pålideligt fra selve kilden. Således er alt der er transmitterede fra enkelt beretning, definitiv ikke fra Koranen.

Til trods for dette, rapportere al-Suyūṭī at al-Qāḍī Abū Bakr i hans bog al-Intiṣār:

“En række lærde og teologer har vedligeholdt at en mindre sektion af Koranen blev transmitteret igennem enkelt transmission, kan lovmæssigt blive betragtet som en del af den [Koranen], selvom det ikke er med sikkerhed. Sådan et synspunkt anses som forkastelig af Sandhedens Folk [altså: sunni muslimer] og de har fornægtet at acceptere det.”

– Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, Al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’ān, ed. Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, 3. tryk, bind 4. (Kairo: Dār al-Turāth, 1985) bind 1, sektion 22-27, side 217.

Dette synspunkt af al-Qāḍī er tydeligvis falsk, af samme begrundelse nævnt i ovenstående afsnit — nemlig eksistensen af tilstrækkelig begrundelse for transmission (i sig selv) er uforanderlig bevis for falskheden af beretningen, som er transmitteret på autoritet af den ene eller begge beretter.

Dette klargør at der er ingen indbyrdes afhængighed mellem den uafbrudte transmission af Koranen og den manglende uafbrudte transmission af læsningen. Dette er fordi at beviset for den uafbrudte transmission af Koranen på ingen vis etablere nødvendigheden for at læsningen er uafbrudt. Tilsvarende, det manglende bevis for uafbrudt transmission af læsningen, reflektere på ingen vis den uafbrudte transmission af Koranen.

koran1

Figur 1
Håndskrevet arabisk med forskellig niveauer af ortografi.
1. Rene bogstav former
2. Prikker markeret
3. Diakritiske vokaler
4. Udtagelses markør

Ydermere ved omhyggelig at betragte hver enkelt læsestil og hvem der har transminneret jf., kan der med sikkerhed konkluderes at læsestilene er kommet til os igennem enkelte beretninger (akhbār al-aḥād) — på basis af læsestilen kommer vi ikke engang tæt på antallet af transmissioner der er nødvendige for at det betragtes som uafbrudte transmissioner.

Som en tredje faktor kan nævnes at transmissionen går kun tilbage til beretteren af læsestilene og ikke til profeten Muhammad (), som er en afgørende faktor for kontinuitet af transmissionen og den manglende uafbrudte transmission.

Reklamer

Written by I. M. Kashani

oktober 8, 2011 hos 12:00 pm

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: