Blogger Koranen

— Prolegomena, eksegese & indsigt i Koranen

Al-Fatiha 1-7

leave a comment »

Al-Fatiha

Al-Fatiha, Åbningssuraen i Kufi skriftstilen.

1. I Allahs navn, den Nådige, den Barmhjertige.
2. Al lovprisning tilkommer Allah, alverdens Herre
3. den Nådige, den Barmhjertige,
4. Dommedagens Hersker.
5. Dig [alene] tilbeder vi, og Dig [alene] anråber vi om hjælp.
6. Led os ad den lige vej —
7. vejen, der følges af dem, Du har velsignet, ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne.

Al-Fatiha betegner Åbningen eller Åbningssuraen, også kendt som al-Hamd, betegner [Herrens] Lovprisning. Suraen er af mekkansk periode, og dens vers er syv. Der er enighed om antallet af vers, men en forskellighed i opdelingen af disse.

Læsestile

Læsestilen af Asim inkludere Basmala som det første vers, hvor Warsh ekskludere Basmala fra versnummeringen, men opdeler den syvende aya i to dele,

6. vejen, der følges af dem, Du har velsignet,
7. ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne.

Det fjerde vers læses generelt som,

4. Dommedagens Hersker (mālik yawm al-dīn)

Denne oversættelse er i overensstemmelse med læsestilen af Asim, al-Kisa’i, Ya’qub al-Hadrami og Khalaf. I henhold til læsestilen af Warsh får sætningen en anden ordlyd,

4. Dommedagens Konge (malik yawm al-dīn)

I henhold til en mere sjældent læsestil,

4. Han ejede Dommedagen (malaka yawm al-dīn)

Tre forskellige læsestile af Koranen 1:3

Tre forskellige læsestile af Koranen 1:3

Det syvende vers oversættes generelt og læses til tider som,

7. vejen, der følges af dem, ikke [vejen, der følges af] dem, der har vakt Din vrede, (ghayral-maghḍūbi), ej heller de vildfarne.

Dette er i henhold til Ali b. Abi Talib, og veteranfællerne Ibn Mas’ūd og Ubayy b. Ka’b, og læsestilen af Ibn Kathir al-Makki. Dette er trods at den mest udbredte læsestil af Asim,

7. vejen, der følges af dem, såsom ikke har vakt Din vrede (ghayril-maghḍūbi), ej heller de vildfarne.

Recitation

I det følgende har jeg repræsenteret de 10 mest kendte læsestile og tilsvarende eleverne som har transmitteret disse. Der hvor det har været muligt, har jeg fundet en audio fil med recitation. Vers-nummering, -reference og ændring af læsemåde er taget i udgangspunkt af Hafs fra ‘Aasim al-Kufi (markeret med grøn nedenfor):

 1. Nafi‘ al-Madani
 2. Ibn Kathir al-Makki
 3. Abu ‘Amr Ibn al-‘Ala’
 4. Ibn ‘Amir ad-Dimashqi
  • Hisham
  • Ibn Dhakwan
 5. ‘Aasim al-Kufi
 6. Hamzah al-Kufi
 7. Al-Kisa’i al-Kufi
 8. Abu Ja‘far
  • ‘Isa Ibn Wirdan
  • Ibn Jummaz
 9. Ya‘qub al-Yamani
 10. Khalaf
  • Ishaq
  • Idris

Forskellige oversættelser

En række forskellige koranoversættelser forligger for Åbningssuraen; her har jeg prøvet at samle de mest gængse

A. S. Madsen (overs.), Koranen arabisk-dansk

1. I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn.
2. Al pris tilkommer (alene) Allah, verdenernes Herre,
3. Den Nådige, den Barmhjertige, (4) Herskeren på dommens dag.
5. Dig (alene) tjener vi, og Dig (alene) anråber vi om hjælp:
6. Led os på den rette vej;
7. Deres vej, som Du har vist nåde – som ikke har (vakt Din) vrede, og som ikke er faret vild.

Abdassamad Clarke m.fl. (overs.), Den Gavmilde Qur’an (Warsh læsestil)

I Allahs navn, Den Alnådige, Den Nådefulde

1. Lovprisning tilhører Allah, Verdenernes Herre,
2. Den Alnådige, Den Nådefulde,
3. Kongen på Afregningens Dag.
4. Dig tilbeder vi, og hos Dig søger vi hjælp.
5. Led os ad Den Lige Vej,
6. vejen for dem Du skænkede lykke,
7. ikke for dem hvorpå der er vrede og de vildfarne.

Aminah Tønnsen (overs.), Koranen på dansk

1.  I  Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn!
2. Priset være Gud, verdenernes Herre,
3. den Allernådigste, den Allerbarmhjertigste,
4. Herren over Dommedag.
5. Dig alene tjener vi, og Dig alene anråber vi om hjælp.
6. Vis os den rette vej;
7. vejen for dem, Du har skænket Din nåde – ikke vejen for dem, der har påkaldt sig Din vrede eller som er faret vild.

Ellen Wulff (overs.), Koranen

1. I den nådige og barmhjertige Guds navn.
2. Lovet være Gud, alverdens Herre,
3. Den Nådige og Den Barmhjertige,
4. Herskeren på dommens dag!
5. Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp.
6. Led os ad den lige vej!
7. Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde; ikke den, der følges af dem, som vreden rammer, eller af de vildfarne.

Finn O. Hvidberg Hansen (overs.), Koranen i udvalg

1. I Allah’s, Forbarmerens, den barmhjertiges navn!
2. Lovprisningen til(kommer) Allah, verdenernes Herre,
3. Forbarmeren, den barmhjertige,
4. Dommedagens Hersker!
5. Dig tjener vi og dig anråber vi om hjælp!
6. Led os af den rette vej,
7. Deres vej, hvem du er nådig, over hvem der ej er vrede og som ikke farer vild!

Frants Buhl (overs), Muhammeds Religiøse forkyndelser efter Quranen

1. –
2. Lovet være Allah, Verdenernes Herre, Forbarmeren,den barmhjertige,
3. Dommedagens Hersker,
4. dig tjener vi, og dig anraaber vi om Hjælp;
5. før os af den rette Vej,
6. deres Vej, hvem du er naadig,
7. over hvem der ikke er Vrede, og som ikke farer vild.

Ismail Büyükcelebi (overs.), Islam Håndbogen – Den Muslimske hverdag i teori og praksis

1. Guds Navn, den Barmhjertige, den Nådige
2. Lovet være Allah, verdenernes Herre, den Albarmhjertige, den Nådefulde,
3. hersker over Dommens Dag.
4. Dig tjener vi og hos Dig søger vi tilflugt.
5. Led os af den rette vej,
6. den vej, vejen for dem, Du har viser nåde,
7. ikke deres vej, du vredes ved og ikke deres vej, som farer vild.

Kåre Bluitgen (overs.), Koranen Kommenteret

1. I Guds, Den Nådiges, Den Barmhjertiges, navn
2. Den Forbarmende, Den Barmhjertige!
3. Dommedags Hersker!
4. Dig tilbeder vi, og Dig anråber vi om hjælp.
5. Led os på Den Rette Vej,
6. vejen for dem, som Du har vist nåde,
7. og ikke vejen for dem, der rammes af Din vrede, eller dem, som farer vild.

Mikael Rothstein (rd.), Verdens Religioner

1. I Guds, den barmhjertiges, forbarmerens navn.
2. Lovet være Gud, verdenernes herre,
3. den barmhjertige, forbarmeren,
4. Dommedagens hersker.
5. Dig tjener vi, og dig anråber vi om hjælp,
6. før os af den rette vej,
7. deres vej, for hvem du er nådig, over hvem der ikke er vrede, og som ikke farer vild.

Reklamer

Written by I. M. Kashani

oktober 8, 2009 hos 5:11 pm

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: